Str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Program cu publicul

Luni-Vineri: 8:00-14:00

Str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Program cu publicul

Luni-Vineri: 8:00-14:00

Acte necesare

PENTRU DECLANŞAREA PROCEDURII DE EXECUTARE SILITĂ

 1. cerere executare silită în două exemplare – în conformitate cu prevederile art. 664 (3) Cod de procedură civilă va conține obligatoriu următoarele:
  • numele, prenumele și domiciliul, sau după caz denumirea și sediul creditoarei și debitorului;
  • bunul sau după caz felul prestației datorate cu indicarea titlului executoriu;
  • modalitățile de executare solicitate de către creditor.
 2. titlu executoriu în original – temeiul executării silite (ex. hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrală, bilet la ordin, filă CEC, contract de împrumut, contract de credit, contract de fidejusiune, contract de leasing, contract de asistenţă juridică, etc.)
 3. copii după titlul executoriu în funcţie de numărul debitorilor şi a formelor de executare solicitate (se va stabili împreună cu executorul judecătoresc)
 4. taxa judiciară de timbru în valoare de 20,00 lei *
 5. copie carte de identitate creditor sau copie certificat de înregistrare la Registrul Comerţului pentru societăţi
 6. dovezi privind cheltuielile de executare suportate de către creditor (chitanţe, facturi etc.). În lipsa documentelor justificative, precum și a dovezilor care atestă efectiv suportarea cheltuielilor de către creditor, aceste sume nu vor fi luate în considerare și nu vor putea fi recuperate în cursul executării silite.
 7. dovada achitării avansului de onorar şi a cheltuielilor de executare (se stabileşte împreună cu executorul judecătoresc) **
 8. contul creditorului în care urmează să fie virate sumele de bani recuperate prin executare.
 9. orice informaţii considerate utile soluţionării dosarului.

Model orientativ de cerere executare silită gasiți aici.

PENTRU COMUNICAREA UNEI NOTIFICĂRI

 1. cerere comunicare a notificării în două exemplare
 2. notificare în trei exemplare
 3. eventualele anexe la notificare în două exemplare
 4. dovada achitării onorariului

Model orientativ de cerere pentru comunicarea notificării găsiți aici.

* taxa judiciară de timbru se achită prin virament, Beneficiar: Primăria Tîrgu Mureş, CIF: 4322823, cont nr. RO76TREZ47621070203XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu Mureş.
** onorariul executorului judecătoresc se achită prin virament în contul executorului judecătoresc: Beneficiar: B.E.J. MAGYARI SZABOLCS, CIF: RO 29897347, cont: RO36 BREL 0002 0006 3595 0100 (LEI) – acest cont se folosește exclusiv pentru achitarea onorariului și a cheltuielilor ocazionate de executarea silită, avansate de către creditor.

ro_RORomână