Atribuții

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

1. Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

Executări directe


Executări indirecte

2. Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare

3. Comunicarea actelor de procedură

4. Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe

5. Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească

6. Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă

7. Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă

8. Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz

9. Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale

10. Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc

ro_RORomână