Str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Program cu publicul

Luni-Vineri: 8:00-14:00

Str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Program cu publicul

Luni-Vineri: 8:00-14:00

Onorariul și cheltuielile de executare silită

Cheltuielile de executare se compun din acele sume care sunt necesare declanșării, efectuării și finalizării procedurii de executare de către executor. Fac parte din această categorie: 

  • taxele judiciare de timbru necesare declanșării executării silite
  • onorariul executorului
  • onorariul avocatului în faza executării (daca creditorul apelează la serviciile acestuia)
  • onorariul expertului, traducătorului etc
  • sume necesare cu ocazia efectuării publicității procedurii 
  • sume necesare cu ocazia efectuării anumitor acte de executare silită 
  • cheltuielile de transport
  • alte cheltuieli prevăzute de legislație ori necesare desfasurării procedurii

Conform prevederilor art. 670 Cod de procedură civilă persoana care solicită declanşarea procedurii, iar ulterior îndeplinirea unui act sau a unei activităţi care interesează executarea este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest sens. Mai mult decât atât, persoană care a solicitat declanşarea executării silite este obligată să avanseze şi cheltuielile necesare pentru activităţile dispuse din oficiu de către executor.

Având în vedere cele de mai sus, trebuie constatat faptul că persoana care are de recuperat spre exemplu o creanţă, în afară de actele necesare declanşării procedurii, trebuie să dispună şi de sumele necesare realizării executării silite. Aceste sume se achită de către creditor, însă vor cădea în sarcina debitorului urmărit şi vor fi recuperaţi de la acesta.

Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra procedurii şi a cheltuielilor necesare, propunem tuturor creditorilor o discuţie pe această temă, anterior declanşării executării, astfel încât să poată lua cele mai bune decizii în funcţie de particularităţile cazului și să-și poata estima cheltuielile necesare.

Cheltuielile ocazionate de procedura executării silite sunt stabilite de către executorul judecătoresc prin încheiere şi constituie titlu executoriu. Încheierea se comunică părţilor şi este supusă contestaţiei.

În ceea ce priveşte organizarea biroului nostru şi procedura internă, cu toate că legea include în sfera cheltuielilor de executare inclusiv onorariul executorului, pentru o evidenţă mai clară diferenţiem onorariul executorului de cheltuielile efective dintr-un dosar. Onorariul reprezintă suma de bani în schimbul căreia executorul judecătoresc duce la îndeplinire procedura executării silite. Cheltuielile efective de executare într-un dosar reprezintă acele sume pe care şi executorul este obligat să le achite pentru îndeplinirea anumitor acte sau demersuri (de exemplu cheltuielile de transport, taxa eliberare informaţii de către instituţii, taxa necesară notării urmăririi, taxele poştale necesare expedierii diferitelor acte etc).

Important de reţinut este faptul că onorariul executorului este reglementat şi în mod normal este unul fix, stabilit în momentul declanşării procedurii. Cheltuielile efective de executare nu sunt fixe, pot doar să fie estimate, întrucât în momentul declanşării procedurii nu se poate cunoaște cu exactitate durata procedurii, care demersuri vor fi necesare a fi luate, câte trimiteri poştale vor fi în dosar, dacă anumite instituţii îşi vor modifica cuantumul taxei percepute pentru diferitele servicii, dacă executorul va trebui să facă o singură deplasare sau mai multe etc.

Avându-se în vedere cele arătate mai sus, vom intra puţin mai detailat în categoria celor două sume pe care trebuie să le avanseze sau să le suporte în cursul procedurii creditorul:

ONORARIUL

În momentul înregistrării unei cereri de executare silită, creditorul va înainta un avans de onorar, stabilit de comun acord, urmând ca diferenţa de onorar să fie recuperată de către executor de la debitor. Creditorului i se va recupera avansul de onorar înaintat. În cazul în care nu mai există posibilitate legală de recuperare a debitului şi se va proceda la încetarea executării silite, creditorul nu trebuie să achite diferenţa de onorar.

Onorariul practicat de Biroul Executorului Judecătoresc Magyari Szabolcs diferă în funcţie de complexitatea dosarului de executare, de obiectul dosarului, dar şi de durata procedurii de executare silită. În toate cazurile onorariul va respecta limitele prevăzute prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2550/2006, privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, modificat prin Ordinul nr. 2561/30.07.2012.

CHELTUIELILE DE EXECUTARE

Cheltuielile de executare silită ocazionate de efectuarea executării silite, așa cum am arătat mai sus acest lucru, vor fi avansate de către creditor în momentul înregistrării cererii de executare silită, separat de onorariul executorului. Cheltuielile se vor stabili de comun acord între executor și creditor, pentru fiecare caz în parte, în funcţie de demersurile concrete care urmează să fie efectuate, cu respectarea prevederilor legale referitoare la cheltuielile de executare silită, prevăzute de Statutul UNEJ. Aceste sume sunt în sarcina debitorului, adică se vor recupera de la acesta.

Dacă aveți un titlu și vreți să-l puneți în executare, aveți posibilitatea completării online a formularului de mai jos (inclusiv a anexării titlului), urmând să revenim cu un calcul estimativ al cheltuielilor totale pe care trebuie să le achitați în vederea declanșării procedurii de executare silită.

    ro_RORomână