Str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Program cu publicul

Luni-Vineri: 8:00-14:00

Str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Program cu publicul

Luni-Vineri: 8:00-14:00

Contestația la executare

Ce este contestația ?

Contestația la executare reprezintă acea procedură, care este reglementată de prevederile art. 712 – 720 Cod de procedură civilă și prin intermediul căreia cei interesați sau vătămați de executare pot sesiza neregulile constate Instanței de executare. Dacă o persoană consideră că nu au fost respectate prevederile legale în cadrul procedurii, are dreptul de a sesiza acest lucru prin intermediul contestației. Instanța va analiza aspectele sesizate, se va pronunța și va dispune măsurile care se impun.

Contestația poate fi formulată:

 • Împotriva executării silite
 • Împotriva încheierilor date de executorul  judecătoresc
 • Împotriva oricărui act de executare
 • În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu
 • Împotriva încheierii prin care s-a dispus încuviințarea executării silite de către Instanță

Instanța competentă cu judecarea contestației

În majoritatea cazurilor contestația se introduce la instanța de executare. Instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află domiciliul sau sediul debitorului.

Există și situații însă în care cotestația se poate introduce la o altă Instanță decât cea de executare.

Aceste situații sunt:

 • În cazul urmăririi imobilelor
 • În cazul urmăririi silite a fructelor și a veniturilor generate de imobile
 • În cazul predării silite a bunurilor imobile
 • În cazul contestației privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu

Termenul de depunere al contestației

În majoritatea cazurilor termenul de contestație este de 15 zile de la data când persoana:

 • a luat cunoștință de actul de executare pe care dorește să îl conteste
 • a primit înștiințarea privind înființarea popririi sau de la data primei rețineri din venituri
 • a primit încheierea de încuviințare sau somația, respectiv a luat cunoștinșă de primul act de executare în cazurile în care executarea se face fără somație.

Excepție de la cele arătate mai sus ar fi cazul în care se introduce o contestație pentru lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu. Aceste contestații se pot introduce oricând înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită.

Suspendarea executării

Simpla introducere a unei contestații la executare silită nu suspendă executarea silită, ceea ce înseamnă că executarea silită va continua prin toate modalitățile indiferent de actul care a fost atacat. 

Codul de procedură civilă prevede însă și posibilitatea suspendării executării silite pănă la soluționarea contestației. Cererea de suspendare se depune de către persoana interesată odată cu contestația sau prin cererere separată. Motivele trebuie sa fie temeinice și este obligatorie achitarea unei cauțiuni. În cazul respingerii contestației la executare cauțiunea va rămâne indisponibilizată și va servi la acoperirea creanțelor, prin inaintarea acestei sume executorului judecătoresc.

Efectele soluționării contestației

În cazul admiterii contestației la executare, Instanța va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării, va anula ori lămuri titlu executoriu.

În cazul respingerii contestației, contestatorul poate fi obligat la despăgubiri pentru întârzierea executării silite, precum și la plata unei amenzi judiciare cuprinse între 1.000 si 7.000 lei.

ro_RORomână