Contestația la executare

Ce este contestația ?

Contestația la executare reprezintă acea procedură, care este reglementată de prevederile art. 712 – 720 Cod de procedură civilă și prin intermediul căreia cei interesați sau vătămați de executare pot sesiza neregulile constate Instanței de executare. Dacă o persoană consideră că nu au fost respectate prevederile legale în cadrul procedurii, are dreptul de a sesiza acest lucru prin intermediul contestației. Instanța va analiza aspectele sesizate, se va pronunța și va dispune măsurile care se impun.

Contestația poate fi formulată:

Instanța competentă cu judecarea contestației

În majoritatea cazurilor contestația se introduce la instanța de executare. Instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află domiciliul sau sediul debitorului.

Există și situații însă în care cotestația se poate introduce la o altă Instanță decât cea de executare.

Aceste situații sunt:

Termenul de depunere al contestației

În majoritatea cazurilor termenul de contestație este de 15 zile de la data când persoana:

Excepție de la cele arătate mai sus ar fi cazul în care se introduce o contestație pentru lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu. Aceste contestații se pot introduce oricând înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită.

Suspendarea executării

Simpla introducere a unei contestații la executare silită nu suspendă executarea silită, ceea ce înseamnă că executarea silită va continua prin toate modalitățile indiferent de actul care a fost atacat. 

Codul de procedură civilă prevede însă și posibilitatea suspendării executării silite pănă la soluționarea contestației. Cererea de suspendare se depune de către persoana interesată odată cu contestația sau prin cererere separată. Motivele trebuie sa fie temeinice și este obligatorie achitarea unei cauțiuni. În cazul respingerii contestației la executare cauțiunea va rămâne indisponibilizată și va servi la acoperirea creanțelor, prin inaintarea acestei sume executorului judecătoresc.

Efectele soluționării contestației

În cazul admiterii contestației la executare, Instanța va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării, va anula ori lămuri titlu executoriu.

În cazul respingerii contestației, contestatorul poate fi obligat la despăgubiri pentru întârzierea executării silite, precum și la plata unei amenzi judiciare cuprinse între 1.000 si 7.000 lei.

ro_RORomână