Str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Program cu publicul

Luni-Vineri: 8:00-14:00

Str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Program cu publicul

Luni-Vineri: 8:00-14:00

Despre licitații

Cine poate participa la licitație ?

Conform art. 843 Cod de procedura civilă “poate participa la licitație, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu, precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde”.

Obligațiile celor care doresc să participe la licitație

Persoanele care doresc să participe la licitația organizată pentru vânzarea unui bun imobil (teren, casă, apartament etc.) sunt obligate conform art 844 Cod de procedură civilă:

  1. să depună la dispoziția executorului judecătoresc 10% din prețul de începere al licitației, suma reprezentând cauțiune participare la licitație;
  2. să înregistreze la executor oferta de cumpărare. Model orientativ de cerere găsiți aici;

Termenul limită pentru depunerea ofertei, însoțite de dovada achitării cauțiunii și cartea de identitate a persoanei care urmează să liciteze, este “ziua premergătoare licitației“.

Procedura efectuării vânzării prin licitație publică

Licitatorul se prezintă la locul organizării licitației, la data și ora menționată în publicația de vânzare, avănd cartea de identitate asupra sa. Conform art. 846 Cod de procedură civilă vânzarea se face în mod public și începe prin citirea publicației de vânzare de către executorul judecătoresc.

Prețul de pornire al licitației este cel mai mare preț oferit de către licitatori conform ofertelor depuse.

După citirea publicației de vânzare și a ofertelor depuse, fiecare licitator are dreptul să opteze pentru una dintre următoarele variante, raportându-se la suma oferită în cererea de participare:

  • să își mărească oferta
  • să se retragă

Conform art. 846 (5) Cod de procedură civilă executorul va oferi imobilul prin 3 strigări succesive, la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, iar în lipsa acestora va adjudeca imobilul la cel mai mare preț obținut.

Executorul judecătoresc va întocmi un poces verbal despre desfașurarea și rezultatul licitației. Orice persoană interesată sau numulțumită are dreptul de a contesta în Instanță licitația și modul de desfașurare a acestuia prin atacarea procesului verbal de licitație. Doar Instanța poate să se pronunțe cu privire la legalitatea unei licitații.

Prețul minim la care se poate vinde la licitație un imobil

În ceea ce priveste prețul minim la care se poate vinde un imobil, trebuie menționat faptul că acest lucru nu este în avantajul părților, indiferent că vorbim de creditor sau debitor. Scopul licitației este acela de a valorifica la cel mai mare preț posibil imobilul urmărit silit.

Cu toate acestea, avându-se în vedere interesul ridicat pentru aceasta temă, concretizat prin numeroasele solicitări de informații cu privire la prețul minim la care se poate achiziționa bunul scos la licitație, vom clarifica și acest aspect.

Atât pragul maxim cât și cel minim la care se poate vinde un imobil la licitație este prevazut de codul de procedură civilă. În cazul celui maxim situația este simpla și mereu va fi cel mai mare pret oferit, indiferent de numărul participanților sau numărul termenului de vânzare.

Pragul minim diferă însă în functie de anumiți facturi, cum ar fi numărul termenului de vânzare, numărul participanților la licitație și valoarea ofertelor depuse. Prețul minim de vânzare se raportează la prețul la care imobilul a fost evaluat de către expertul numit în acest sens.

  • Primul termen de vânzare: prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare. Sub nici o formă nu se poate vinde sub această valoare, indiferent de numărul participanților și de valoare ofertelor depuse. Se poate vinde și în cazul în care există un singur licitator, dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației.
  • Al doilea termen de vânzare: în cazul în care bunul nu a fost vândut la primul termen de vânzare, se va organiza al doilea termen. Prețul de pornire al licitației este de 75% din prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu este oferit prețul de pornire și există cel puțin 2 licitatori, bunul se vinde la cel mai mare preț oferit, adică inclusiv sub prețul de 75%, însa nu mai putin de 30% din prețul de pornire al primei licitații. Bunul se vinde și în cazul în care se prezintă un singur licitator dacă acesta oferă cel puțin 75% din prețul de pornire al primei licitații.
  • Al treilea termen de vânzare: dacă nici la al doilea termen nu s-a vândut bunul, se va organiza un nou termen. Prețul de pornire al licitației va fi de 50% din prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu este oferit acest preț și există cel puțin 2 licitatori, bunul se vinde la cel mai mare preț oferit, inclusiv sub 50%, cu mențiunea că legislația în vigoare a eliminat la acest termen pragul minim de 30% existent la al doilea termen de vânzare. Practic dacă exista cel puțin 2 licitatori legislația permite vânzarea la cel mai mare preț oferit, fără a exista un prag minim. Bunul se vinde și în cazul în care se prezintă un singur licitator dacă acesta ofera cel puțin 50% din prețul de pornire al primei licitații.

Cauțiunea de participare la licitație

Cauțiunea depusă în vederea participării la licitație se restituie integral, prin virament sau în numerar, dacă:

  • persoana care a depus cauțiunea nu a fost declarată adjudecatară;
  • a depus ofertă și cauțiune, însă ulterior nu s-a mai prezentat la licitație;

Garanția se pierde parțial sau integral în cazul în care persoana care a participat la o licitație și a fost declarată caștigătoare nu a achitat diferența de preț în termenul legal de 30 de zile, calculate de la data vânzării.

Model orientativ de cerere pentru restituire cauțiune găsiți aici.

Debitorul nu poate participa la licitație și să liciteze nici personal nici prin intermediul altor persoane.

ro_RORomână