Str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Program cu publicul

Luni-Vineri: 8:00-14:00

Str. Gheorghe Doja nr. 38 sc. B ap. 14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Program cu publicul

Luni-Vineri: 8:00-14:00

Despre noi

Executorul judecătoresc Magyari Szabolcs este licențiat al Facultății de Drept și Stiințe Sociale din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, promoția 2004.

În perioada 2005 – 2008 a activat ca și consilier juridic specializat pe recuperarea creanțelor la Energomur S.A. (furnizorul de energie termică prin sistem centralizat din Tîrgu Mureș) și Auto Top Co srl (reprezentanța VW-Audi din județul Mureș).

În această perioadă a dobândit experienţă profesională atât în prima (faza judecăţii) cât şi în a doua (faza executării silite) etapă din cadrul procesului civil. Principala atribuţie o reprezenta recuperarea creanţelor, în ambele faze. În afara dobândirii de experienţă pe plan juridic și procedural, executorul a dobândit experienţă şi a înţeles necesitățiile, problemele cu care se confruntă o persoană în momentul în care are de recuperat o datorie. Începând de la faza somării, a discuţiilor, a negocierilor, continuând cu faza judecăţii în fața Instanţelor şi finalizând cu executarea silită prin intermediul executorilor judecătoreşti.

Acesta este și motivul pentru care considerăm că este foarte importantă transparența şi comunicarea cât mai eficientă între executor si părțile din dosar, principii pe care se bazează procedurile interne şi activitatea în general a biroului.

În perioada 2008 – 2012 a activat ca şi executor bancar, perioadă în care a dobândit şi mai multă experienţă atât în a doua fază a procesului civil, cât şi în domeniul financiar-bancar în general. A înţeles necesităţile şi problemele cu care se confruntă creditorii cu un volum mare de creanţe de recuperat, cum ar fi băncile, instituţiile de credit nefinanciare, firmele de recuperări etc. Ulterior în cadrul biroului, pe lângă procedurile adoptate în vederea unei comunicări transparente, eficiente şi deschise cu părţile, au fost luate măsurile necesare gestionării unui volum mai mare de dosare, dar şi modalităţi de raportare către creditori, aspecte deosebit de importante pentru creditorii cu portofolii mari.

Executorul judecătoresc Magyari Szabolcs a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş în anul 2012, când a fost numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 580/C/17.02.2012.

Biroul Executorului Judecătoresc Magyari Szabolcs a fost înregistrat la poziţia nr. 752/2012 din Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Târgu-Mureş, acesta fiind practic şi momentul în care a luat fiinţă biroul şi executorul şi-a început activitatea în regim de profesie liberă.

Experiența acumulată până în momentul deschiderii biroului a făcut posibilă înțelegerea mai aprofundată a necesităților creditorilor în acest domeniu complex al recuperării datoriilor. 

Biroul pune accent deosebit pe o informare cât mai bună a creditorilor atât anterior demarării procedurii de executare silită, cu privire la toată procedura la care urmează să apeleze, la modalitățile de executare care pot fi utilizate, la posibilitățile care le sunt asigurate din punct de vedere legal, cât și ulterior, pe parcursul executării silite. Prin informarea în mod regulat a creditorilor cu privire la măsurile luate și la informaţiile obţinute, considerăm că sunt create toate premisele necesare luării celor mai bune decizii, în funcţie de specificul fiecărui caz în parte.

Astfel se asigură permanent atât transparența procedurii, cât și evitarea întârzierilor în luarea măsurilor care se impun în diferitele stadii de executare.

Echipa este formată din

Magyari Szabolcs

executor judecătoresc

Barabás Brigitta

funcționar administrativ

Székely Irén-Zsuzsanna

funcționar administrativ

Kovács Apollónia

funcționar administrativ

ro_RORomână