Dózsa György utca 38/14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 08:00-14:00

Dózsa György utca 38/14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 08:00-14:00

A végrehajtó tiszteletdíja és végrehajtás költségéről

A végrehajtás költségeit azok az összegek alkotják, amelyek a végrehajtási eljárás beindításához, lebonyolításához és befejezéséhez szükségesek. 

  • Bírósági bélyeg-illetékek, amelyek a végrehajtás beindításához szükségesek
  • A végrehajtó honoráriuma
  • Az ügyvéd honoráriuma a végrehajtás szakaszában (ha a hitelező ennek segítségét kéri)
  • A szakértő, a fordító stb. honoráriuma
  • Az eljárás népszerűsítéséhez szükséges összegek 
  • A végrehajtáshoz szükséges okiratokkal járó költségek 
  • Szállítási költségek
  • Egyéb, a törvénykezés által előírt vagy az eljárás lebonyolításához szükséges költségek

A Polgári perrendtartás 670 . cikke értelmében az a személy, aki kérelmezi a végrehajtási eljárás beindítását, majd később valamely, a végrehajtás érdekében végbemenő cselekményt vagy tevékenységet, köteles az erre fordítandó kiadásokra pénzt előlegezni. Mi több, az a személy, aki kérelmezi a végrehajtási eljárás beindítását , köteles előlegezni a végrehajtó utasítására hivatalból elrendelt tevékenységek során felmerülő költségeket is.

A fentieket figyelembe véve, le kell szögeznünk azt a tényt is,hogy annak a személynek, akinek, például be kell hajtania egy hitelt, az eljárás beindításához szükséges iratokon kívül rendelkeznie kell a végrehajtás lebonyolításához szükséges összegekkel is. Ezeket az összegeket a hitelező fizeti be, azonban az ügyben vegrehajtott adós számlájára írandók, és tőle hajtódik be.

Ahhoz, hogy minél tisztább képet kapjunk a végrehajtói eljárásról és a szükséges költségekről, minden hitelezőnek ajánlunk egy, a témával kapcsolatos megbeszélést, még a végrehajtás beindítása előtt, ily módon lehetősége lesz a legjobb határozatok meghozatalára az ügy sajátosságait figyelembe véve, valamint megítélni közösen az ehhez szükséges összeget.

A végrehajtási eljárás folyamán felmerülő költségeket a végrehajtó állapítja meg végzés által és ez átirat végrehajtói jogcímnek felel meg. A végzést kiközlik a feleknek és megfellebbezhető.

Irodánk szervezésének és a belső rendszabályzatnak tekintetében, annak ellenére, hogy a törvények értelmében a végrehajtó honoráriumát is a végrehajtási költség körébe sorolja, a világosabb nyilvántartás érdekében végrehajtó honoráriumát különválasztjuk a dossziéban szereplő tényleges kiadásoktól . A honorárium azt a pénzösszeget jelenti, amely ellenében a végrehajtó véghezviszi a végrehajtási eljárást. A végrehajtási dossziéban szereplő tényleges kiadások azok az összegek, amelyeket a végrehajtónak is ki kell fizetnie bizonyos cselekmények vagy intézkedések/eljárások megvalósításához (pl. szállítási költségek, intézményektől kérelmezett tájékoztatások díjai, a telekkönyvi bejegyzéséhez szükséges díjak, a különböző okiratok elküldéséhez szükséges postai díjak stb.).

Fontos megjegyezni azt a tényt, hogy a végrehajtó honoráriuma szabályozott, és általában egy fix összeg, amelyet az eljárás beindításakor állapítanak meg. A végrehajtás tényleges költségei nem állandóak, csupán becslések történhetnek, ugyanis az eljárás beindításának pillanatában nem tudható pontosan annak időtartama, sem az, hogy milyen intézkedéseket szükséges a továbbiakban foganatosítani, hány postai küldeményt igényel a dosszié, vagy azt, ha bizonyos intézmények változtatnak a szolgáltatásaikért beszedendő díjaikon, mint ahogy azt sem, hogy a végrehajtónak egy vagy több kiszállást kell majd eszközölnie stb.

A fent vázoltakat tekintetbe véve, egy kissé jobban részletezzük azt a két összeget, amelyet a hitelezőnek előlegeznie illetve fizetnie kell az eljárás folyamán:

A HONORÁRIUM

Abban a pillanatban, amikor egy végrehajtási kérelmet bejegyeznek, a hitelező egy, közmegegyezéssel megállapított honorárium-előleget fizet be, majd a honorárium-különbözetet a végrehajtó az adóstól hajtja be. A hitelező az általa befizetett honorárium-előleget visszakapja. Abban az esetben, amikor nincs már törvényes lehetőség az adósság behajtására, és a végrehajtást beszüntetik, a hitelezőnek nem kell a honorárium-különbözetet kifizetnie.

A Magyari Szabolcs Végrehajtói Iroda által megszabott honorárium különbözik a végrehajtási dosszié komplexitása, annak tárgya, valamint az eljárás elhúzódásának függvényében. Minden esetben a honorárium tiszteletben tartja az Igazságügyi Minisztérium által a 2550/2006-os Rendeletben előlátott/megszabott határokat, a végrehajtók minimális és maximális honoráriumának jóváhagyására vonatkozóan, amelyet szolgáltatásaikért kérnek, s amelyet a 2561/30.07.2012-os Rendelet módosít.

A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK

A végrehajtás véghezvitele folyamán felmerülő végrehajtási költségeket, amint erről már fentebb is szóltunk, a hitelező előlegezi a végrehajtási kérelem benyújtásakor, külön a végrehajtó honoráriumától. A költségeket a végrehajtó és a hitelező közös megegyezéssel állapítja meg minden egyes esetben figyelembe véve a végrehajtandó konkrét eljárásokat, a végrehajtási költségekre vonatkozó, az UNEJ alapszabályzatban meghatározott törvényes előírások tiszteletben tartásával. Ezeknek az összegeknek a megtérítése az adós kötelessége, azaz tőle hajtják be.

Ha Ön egy jogcímmel rendelkezik, amelyet végrehajtással kíván visszaszerezni, önnek lehetősége van az alábbi online űrlap/formanyomtatvány kitöltésére (beleértve a jogcím csatolását), az elkövetkezőkben visszatérünk a költségek teljes összegének előrelátott kiszámolására, költség, melyet önnek ki kell fizetnie a végrehajtási eljárás elindításához.

    hu_HUMagyar