Dózsa György utca 38/14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 08:00-14:00

Dózsa György utca 38/14

județul Mureș, Tîrgu Mureș, România

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek: 08:00-14:00

A végrehajtás megfellebbezése

Mi a fellebbezés?

A végrehajtás megfellebbezése az az eljárás, amelyet a Polgári eljárási törvénykönyv 712 – 720 –as cikkeinek előírásai szabályoznak, és amely által a végrehajtás érdekeltjei, illetve sértett felei jelenthetik a végrehajtói bíróságon az észlelt/tapasztalt szabálytalanságokat. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy az eljárás folyamán nem tartották be a törvényes előírásokat, joga van fellebbezést tenni. A bíróság kivizsgálja a kifogásolt/bejelentett problémákat, kimondja határozatát, és meghozza a szükséges intézkedéseket.

Fellebbezés nyújtható be:

 • A végrehajtás ellen
 • A végrehajtó által hozott végzések ellen
 • Bármelyik végrehajtói okirat ellen
 • Abban az esetben, ha szükséges tisztázni a végrehajtói jogcím értelmezését, kiterjedését vagy alkalmazását
 • A végzés ellen, amellyel a Bíróság elrendelte a végrehajtás véghezvitelét

A fellebbezést elbírálni illetékes Bíróság

A legtöbb esetben a fellebbezést a végrehajtói bíróságra kell letenni. A végrehajtói bíróság az a Bíróság, amelynek területi hatáskörébe tartozik az adós lakhelye vagy székhelye.

Léteznek azonban olyan helyzetek, amelyekben a fellebbezést más bíróságokra is le lehet tenni, mint a végrehajtói bíróságra.

Ezek a következők:

 • Ingatlanok végrehajtásának esetében
 • Az ingatlanok gyümölcsöztetésének és jövedelmeinek végrehajtói elárverezése esetén
 • Az ingatlan vagyontárgyak kényszeres átadása esetén
 • Fellebbezés esetén, amikor szükséges tisztázni a végrehajtói jogcím értelmezését, kiterjedését vagy alkalmazását

A fellebbezés benyújtásának határideje

A legtöbb esetben fellebbezést benyújtani 15 napon belül lehet attól az időponttól, amikor az érintett személy:

 • Tudomást szerzett a végrehajtási rendeletről, amelyet fellebbezni óhajt
 • Megkapta az értesítést a lefoglalásról, vagy a jövedelméből való első levonás időpontjától kezdve
 • Megkapta a jóváhagyási végzést vagy a felszólítást, illetve tudomást szerzett az első végrehajtási cselekedetről azokban az esetekben, amikor a végrehajtás felszólítás nélkül történik.

A fenti esetek alól kivételt képezhet az az eset, amelyben a fellebbezés célja az, hogy szükséges tisztázni a végrehajtói jogcím értelmezését, kiterjedését vagy alkalmazását. Ezeket a fellebbezéseket bármikor be lehet nyújtani a végrehajtás jogának megszerzése elévülésének határidején belül.

A végrehajtás felfüggesztése

A végrehajtás fellebbezés benyújtásának ténye nem függeszti fel a végrehajtást, amiből az következik, hogy a végrehajtás minden tevékenysége folytatódik, függetlenül attól, hogy melyik részét támadták meg. 

A polgári perrendtartás azonban előlátja a végrehajtás felfüggesztésének lehetőségét is a fellebbezés megoldásának időpontjáig. A felfüggesztési kérést az érdekelt fél nyújtja be a fellebbezéssel együtt vagy külön kérésben. Az indoklásnak megalapozottnak kell lennie, és kötelező az óvadék lefizetése is. A fellebbezés visszautasítása esetén az óvadékot nem lehet visszavenni, és azt adósságfedezetre használják, előlegezve az összeget a bírósági végrehajtónak a hitel megtérítésére.

A fellebbezés megoldásának következményei

A végrehajtás megfellebbezése jóváhagyásának esetén a Bíróság vagy kijavítja vagy semmisnek nyilvánítja a megfellebbezett okiratot, utasítást adva a végrehajtás törlésére avagy beszüntetésére, semmissé nyilvánítva vagy tisztázva a végrehajtói jogcímet.

A fellebbezés visszautasítása esetén, a fellebbező kártérítés fizetésére kötelezhető a végrehajtói tevékenység késleltetése miatt, valamint 1.000 és 7.000 lej közt megállapított jogi bírság fizetésére.

hu_HUMagyar