Az árverésről

Ki vehet részt az árverésen?

A polgári perrendtartás 843. cikkének megfelelően “az árverésen licitáló minőségben bármely olyan személy részt vehet, aki cselekvőképességének teljében van, és aki képes megszerezni/ meg tudja fizetni az áruba bocsájtott vagyontárgyat”.

Az árverésen részt venni szándékozók kötelességei

Azon személyek, akik részt szeretnének venni egy ingatlan eladására szervezett árverésen (terület, lakóház, lakrész, stb), a Polgári perrendartás 844. cikkének megfelelően kötelesek:

  1. A bírói végrehajtó rendelkezésére bocsájtani a részvételi óvadékot, azaz az árverés kezdeti összegének 10%-át;
  2. Vásárlási szándékát a végrehajtónál bejegyeztetni. Tájékoztató jellegű kérés-modellt itt találhat itt;

Az ajánlat benyújtásának határideje “az árverést megelőző nap“, ekkor kell bemutatni az óvadék letételének bizonylatát is, valamint a licitálni óhajtó személyszemélyi igazolványát.“.

A nyilvános árverésen való eladás folyamata

A licitáló megjelenik a nyilvános árverés helyszínén az eladást meghirdető kiadvány által kijelölt napon és órában, felmutatva személyi igazolványát is. A polgári perrendtartás 846. cikke értelmében az árverés nyilvánosan történik, és az eladási hirdetés felolvasásával kezdődik, ez mindig a bírói végrehajtó feladata.

A kezdőár a licitáláson a benyújtott árajánlatoknak megfelelő legmagasabb ígért összeg .

Az eladási kiadvány és a benyújtott árajánlatok felolvasása után minden licitálónak joga van a következő variánsok közül választani, figyelembe véve a részvételi kérésben ígért összeget:

Ezután a végrehajtó eladásra kínálja az ingatlant, három, egymást követő kikiáltás által, olyan időközökben, hogy lehetőség nyíljon az opciókra és a felülígérésekre, a kezdőárból kiindulva, amelynek magasabbnak kell lennie, mint az előzőleg felbecsült árnak, amint azt a 836-os szakasz 1-es bekezdése előírja, illetve, egy ilyen ígéret hiányában, már azon az áron is.

A bírósági végrehajtó jegyzőkönyvet vezet az árverés menetéről és eredményéről. Bármelyik érdekelt vagy elégedetlen személynek jogában áll Bíróságon megfellebbezni az árverést és annak lefolyását. Egyedül a Bíróságnak van joga ítéletet mondani valamely árverés törvényességét illetően.

Az árverésen egy ingatlanért kérhető minimális ár

Ami a minimális árat illeti, amin egy ingatlan árverésen eladható, tudnunk kell azt a tényt, hogy az nem előnyös egyik fél számára sem, akár a hitelezőről, akár az adósról legyen szó. Az árverés elsődleges célja a kényszeres árverésre került ingatlan lehető legmagasabb áron való értékesítése.

Mindazonáltal, ha figyelembe vesszük a téma iránti magas fokú érdeklődést, látván a számtalan érdeklődőt/megkeresőt, aki arról a minimális árról, amivel az árverésre került vagyontárgy megvásárolható, tájékoztatást kér, fontosnak tartjuk ennek az aspektusnak a megvilágítását is.

Akár a maximális, akár a minimális küszöb megállapításáról legyen szó, amelyen egy ingatlan árverésen eladható, ezt a Polgári perrendtartás szabályzata írja elő. A maximális küszöb esetében a helyzet egyszerű, és mindig a legmagasabb árajánlat lesz, a résztvevők számától vagy az árverés számától függetlenül.

A minimális küszöb azonban bizonyos tényezőktől függ, mint amilyen az eladási határidők száma, az árverésen részt vevők száma, valamint a benyújtott ígéretek értéke. A minimális eladási ár ahhoz az árhoz viszonyul, amelyen az ingatlant az arra kijelölt szakértő felértékelte.

Az árverésen való részvétel óvadéka

Az árverésen való részvételért benyújtott óvadékot teljes összegben visszaadjukbanki átutalással vagy készpénzben, amennyiben:

Az óvadék részben vagy egészében elvész abban az esetben, ha a személy, aki részt vett egy nyilvános árverésen és nyertesnek nyilvánították, nem fizeti ki az árkülönbséget a törvényes 30 nap határidőn belül, ami az eladás pillanatától számítandó.

Tájékoztató jellegű kérésmodell az óvadék visszaigénylésére itt található itt.

Az adós nem vehet részt az árverésen és nem licitálhat sem személyesen, sem úgy, hogy más személyt bízna meg.

hu_HUMagyar